Open Gelderland

Provincie Gelderland wil meer openheid geven over wat wij doen. Veel van onze informatie is daarom openbaar. Vanuit de Wet open overheid (Woo), die inging op 1 mei 2022, heeft iedereen recht op toegang tot deze informatie. Alle overheidsinformatie is openbaar, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.
Gelderland kantoor binnenhof plein

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) regelt dat iedereen informatie kan inzien over alles wat wij als overheid doen. Wij informeren snel, open én transparant, dat doen we voor u. Samen voeren we dagelijks de Wet open overheid uit.